Sponsorgezinnen

Kinderen een basis voor de toekomst geven!                                                            

Dit is Iryna Kuharuk (10 jaar). Ze is geboren in Lutsk (Oekraïne) en opgegroeid met haar moeder en jongere zusje. Haar moeder heeft twee jaar lang kanker gehad. In die tijd zorgden Iryna en haar zusje voor haar moeder en zichzelf. Kort geleden is Iryna’s moeder overleden waardoor ze in het kinderopvangtehuis (Shelter) terecht kwam. Iryna is dankbaar dat ze opgevangen wordt in het opvanghuis. Hier krijgt ze psychische en geestelijke ondersteuning.

En dit is Alina Zvyrovych (5 jaar), Ze is geboren in een groot gezin waarin haar moeder alcoholist was. Op dit moment is Alina’s moeder in de gevangenis vanwege drugshandel waardoor Alina en haar zussen nu in het kinderopvangtehuis (Shelter) in Lutsk (Oekraïne) zitten. Hier krijgen ze onderwijs en kunnen ze weer spelen.

Stichting Immanuël helpt kinderen als Iryna en Alina aan een gezonde basis door hen een veilige plek te bieden waarbij ze naast onderwijs en geestelijke ondersteuning ook weer kind mogen zijn. 

Doelstelling
In 2017 willen we de kinderen uit de opvangtehuizen in Oekraïne en Roemenië blijven ondersteunen. De kosten per kind per maand bedragen ongeveer € 30 (eten, drinken, kleding, onderdak en onderwijs). Wilt u hen één of meerdere maanden ondersteunen? Maak uw bijdrage over op NL73RABO0320751163 ovv ‘Shelter’.